Liitetaulukko 4. Työllisten osuus väestöstä (18–64-vuotiaat) perheaseman ja sukupuolen mukaan 2016 (ennakkotieto), %

Perheasema Miehet Naiset Yhteensä
Perheisiin kuulumattomat 54,9 61,9 57,9
Avo-/aviopuoliso, ei lapsia 70,7 71,1 70,9
Avo-/aviopuoliso, lapsia 86,4 79,5 82,9
Äiti/isä, ei puolisoa 74,8 68,6 69,6
Muut 1) 38,9 40,6 39,5
Yhteensä 67,2 69,4 68,3
1) Muut-luokka sisältää perheasemaltaan lapsen asemassa olevat, laitosväestöön kuuluvat sekä luokittelemattomat

Lähde: Työssäkäyntitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Netta Hiitola 029 551 3552, info@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 19.12.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. pääasiallinen toiminta ja ammattiasema 2016, Liitetaulukko 4. Työllisten osuus väestöstä (18–64-vuotiaat) perheaseman ja sukupuolen mukaan 2016 (ennakkotieto), % . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.2.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyokay/2016/03/tyokay_2016_03_2017-12-19_tau_004_fi.html