Liitetaulukko 1. Työpaikkojen (työllisten) lukumäärän muutos toimialoittain 2013–2016 välillä (toimialat, joissa suurimmat määrälliset muutokset)

Toimiala Työpaikat 2013 Työpaikat 2016 Muutos 2013–2016 Muutosprosentti, %
78 Työllistämistoiminta 45 405 61 527 16 122 35,5
97 Kotitalouksien toiminta kotitaloustyöntekijöiden työnantajina 7 788 12 308 4 520 58,0
62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 45 973 50 387 4 414 9,6
86 Terveyspalvelut 181 262 175 193 -6 069 -3,3
85 Koulutus 165 218 156 423 -8 795 -5,3
47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) 154 613 143 247 -11 366 -7,4

Lähde: Työssäkäyntitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Netta Hiitola 029 551 3552, info@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 21.9.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. Toimiala, työnantajasektori ja työpaikat 2016, Liitetaulukko 1. Työpaikkojen (työllisten) lukumäärän muutos toimialoittain 2013–2016 välillä (toimialat, joissa suurimmat määrälliset muutokset) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyokay/2016/01/tyokay_2016_01_2018-09-21_tau_001_fi.html