Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimakustannusindeksi 2019, 3. vuosineljännes

Tietojen tarkentuminen

Tilaston tiedot ovat tarkentuneet alla olevan taulukon mukaisesti. Lisätietoja tietojen tarkentumisesta on laatuselosteen kohdassa 3.

Työvoimakustannusindeksin tarkentuminen, vuosimuutos 1)

Työvoimakustannusindeksi Neljännes Vuosimuutos, % Tarkentuminen, %-yksikköä
Uusin julkistus 10.3.2016 1. julkistus
Yksityinen sektori, alkuperäinen sarja 02/2015 1,8 1,3 0,5
03/2015 1,2 1,0 0,2
04/2015 0,8 0,8 0,0
01/2016 1,7 1,5 0,2
02/2016 -2,4 -2,4 0,0
03/2016 2,2 2,1 0,1
Valtio, alkuperäinen sarja 02/2015 -0,6 -0,6 0,0
03/2015 -0,2 -0,2 0,0
04/2015 0,8 0,8 0,0
01/2016 3,9 3,9 0,0
02/2016 -5,4 -5,4 0,0
03/2016 -3,0 -3,0 0,0
Kunta-ala, alkuperäinen sarja 02/2015 2,1 2,1 0,0
03/2015 0,7 0,1 0,6
04/2015 1,1 1,0 0,1
01/2016 2,3 2,4 -0,1
02/2016 -2,7 -2,6 -0,1
03/2016 1,3 0,4 0,9
1) 1. julkistus viittaa ajankohtaan, jolloin viiteajankohdan tieto on ensimmäisen kerran julkaistu. Tarkentuminen kuvaa ensimmäisen ja tuoreimman julkaisun vuosimuutosprosenttien erotusta. Tarkentuminen on laskettu pyöristetyistä luvuista.

Kausitasoitetun työvoimakustannusindeksin tarkentuminen, vuosimuutos

Työvoimakustannusindeksi Neljännes Vuosimuutos, % Tarkentuminen, %-yksikköä
Uusin julkistus 10.3.2017 1. julkistus
Yksityinen sektori, kausitasoitettu sarja 02/2015 2,0 1,3 0,7
03/2015 1,2 1,2 0,0
04/2015 0,9 1,8 -0,9
01/2016 0,3 0,5 -0,2
02/2016 -0,8 -0,9 0,1
03/2016 2,0 1,8 0,2

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 029 551 3460, Annina Rouvinen 029 551 3525, Petri Ruohonen 029 551 3465, Maija Lahtinen 029 551 3645, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 10.3.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 4. vuosineljännes 2016, Tietojen tarkentuminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvki/2016/04/tvki_2016_04_2017-03-10_rev_001_fi.html