Finlands officiella statistik

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Priserna på produktioninsatser inom jordbruket sjönk med 4,9 procent - bränslepriserna rasade med nästan en tredjedel
17.8.2020
Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket sjönk med 4,9 procent under andra kvartalet år 2020. Produktionsförnödenheterna och tjänsterna inom jordbruket kostade 7,3 procent mindre och investeringarna 0,9 procent mer än året innan. Mest sjönk priset på energi, med nästan en femtedel, djurfoder med en tiondel och gödningsmedel med 7,6 procent. Coronaepidemin inverkade särskilt på priserna på uppvärmnings- och motorbränslen, som dök med nästan en tredjedel jämfört med andra kvartalet året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens nyaste index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket. Indexet anger hur mycket priserna på produktionsförnödenheter, tjänster och investeringar inom jordbruket har förändrats jämfört med år 2015.

Nästa offentliggörande:
16.11.2020

Beskrivning: Indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket mäter utvecklingen av priserna på kostnadsfaktorerna inom lantbruket. Indexet anger hur mycket priserna på produktionsmedlen inom lantbruket har förändrats i förhållande till bastidpunkten. Indexvikterna beräknas i huvudsak på lantbruksräkenskaperna. Basåret byts ut vart femte år, då också viktstrukturen korrigeras och benämningarna revideras. För närvarande används indexet 2015=100. Indexets innehåll beskrivs närmare i Eurostats publikation Handbok för EU:s statistik över jordbrukspriser.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket, lantbruk, priser, prisindex, produktionsinsatser.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket har reviderats
15.5.2018
Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket har reviderats och basåret har ändrats till år 2015.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/index_sv.html