Finlands officiella statistik

Industriproduktion

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Värdet av industriproduktionen 86,5 miljarder euro år 2017
1.11.2018
Enligt Statistikcentralens statistik över industriproduktionen uppgick värdet av den sålda produktionen inom industrin (näringsgrenarna B och C) till 86,5 miljarder euro år 2017. Värdet av den sålda industriproduktionen ökade med nästan 11 procent från året innan. Av det totala värdet av den sålda produktionen var metallindustrins andel 43 procent, den kemiska industrins 21 procent, skogsindustrins 19 procent och livsmedelsindustrins 10 procent. En mer detaljerad indelning i undergrupper finns i tabellbilaga 1. Den mest detaljerade nivån av uppgifter om värdet och volymen av den inhemska sålda produktionen efter varubenämning och om volymen av totalproduktionen har publicerats i StatFin-databasen.

Nästa offentliggörande:
5.7.2019

Beskrivning: Industrins produktionsstatistik omfattar uppgifter om såld produktion och om totalproduktionen efter varunomenklatur. Uppgifterna samlas in årligen från företagen eller deras arbetsställen (näringsgrenar: gruvdrift och utvinning av mineral B samt tillverkning C).
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: förädling, gruvdrift, industri, industriproduktion, nyttigheter, näringsgrenar, prodcom- nomenklatur, produkter, produktion, sprängning, tillverkning, utvinning av mineral, varor.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industriproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-6397. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tti/index_sv.html