Finlands officiella statistik

Industriproduktion

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Värdet av industriproduktionen 78 miljarder euro år 2016
23.11.2017
Enligt Statistikcentralens statistik över industriproduktionen uppgick värdet av den sålda produktionen inom industrin (näringsgrenarna B och C) till ungefär 78 miljarder euro år 2016. Värdet ökade med något under en procent från året innan. Av det totala värdet av den sålda produktionen var metallindustrins andel 41 procent, den kemiska industrins 21 procent, skogsindustrins 20 procent och livsmedelsindustrins 11 procent. Näringsgrenarnas undergrupper beskrivs i tabellbilaga 1.

Nästa offentliggörande:
1.11.2018

Beskrivning: Industrins produktionsstatistik omfattar uppgifter om såld produktion och om totalproduktionen efter varunomenklatur. Uppgifterna samlas in årligen från företagen eller deras arbetsställen (näringsgrenar: gruvdrift och utvinning av mineral B samt tillverkning C).
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: förädling, gruvdrift, industri, industriproduktion, nyttigheter, näringsgrenar, prodcom- nomenklatur, produkter, produktion, sprängning, tillverkning, utvinning av mineral, varor.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industriproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-6397. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.8.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tti/index_sv.html