Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Liitetaulukko 2. Korkeasti koulutettu väestö koulutusasteen mukaan vuosina 2000 ja 2011

    2000 2011
Koulutusaste Tieteenala Yhteensä Naiset Yhteensä Naiset
Korkea-asteet yhteensä Tieteenalat yhteensä 959 363 527 502 1 213 221 693 950
Tohtorintutkinto Tieteenalat yhteensä 14 111 4 375 26 795 11 317
Luonnontieteet 3 226 874 5 873 2 164
Tekniikka 1 813 205 4 185 851
Lääke- ja terveystieteet 4 564 1 741 7 398 3 858
Maa- ja metsätieteet 619 237 973 446
Yhteiskuntatieteet 2 390 785 5 520 2 621
Humanistiset tieteet 1 499 533 2 846 1 377
Lisensiaatintutkinto Tieteenalat yhteensä 8 466 2 951 8 891 3 740
Luonnontieteet 1 801 596 1 735 674
Tekniikka 2 203 337 2 333 446
Lääke- ja terveystieteet 226 175 244 190
Maa- ja metsätieteet 202 86 157 65
Yhteiskuntatieteet 2 619 1 073 3 065 1 630
Humanistiset tieteet 1 415 684 1 357 735
Ylempi korkeakouluaste Tieteenalat yhteensä 223 751 111 838 342 061 187 712
Luonnontieteet 23 628 11 194 35 751 17 544
Tekniikka 38 267 6 043 60 669 12 500
Lääke- ja terveystieteet 25 133 15 784 35 104 24 093
Maa- ja metsätieteet 9 009 4 036 9 512 4 842
Yhteiskuntatieteet 89 321 47 120 142 769 85 165
Humanistiset tieteet 38 393 27 661 58 256 43 568
Muut korkea-asteet Tieteenalaa ei määritelty 713 035 408 338 835 474 491 181

Lähde: Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat 2012. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marianne Kaplas 09 1734 3421, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 20.3.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3228. 2012, Liitetaulukko 2. Korkeasti koulutettu väestö koulutusasteen mukaan vuosina 2000 ja 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tthv/2012/tthv_2012_2014-03-20_tau_002_fi.html