Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2019, april

Statistik över vägtrafikolyckor 2019, februari

2019
februari
Offentliggöranden