Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2019, april

Statistik över vägtrafikolyckor 2016, juni

2016
juni
Offentliggöranden