Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2020, december

Statistik över vägtrafikolyckor 2014, april

2014
april
Offentliggöranden