Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2019, december

Statistik över vägtrafikolyckor 2014, januari

2014
januari
Offentliggöranden