Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2019, december

Statistik över vägtrafikolyckor 2013, maj

2013
maj
Offentliggöranden