Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2020, maj

Statistik över vägtrafikolyckor 2012, juni

2012
juni
Offentliggöranden