Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2019, november

Statistik över vägtrafikolyckor 2010, april

2010
april
Offentliggöranden