Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Tieliikenneonnettomuustilasto 2020, lokakuu

Maaliskuun tieliikenteessä kuoli 17 ihmistä

Henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia sattui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan maaliskuussa 331, mikä on 9 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Onnettomuuksissa kuoli 17 ja loukkaantui 412 ihmistä. Kuolleita oli 7 ja loukkaantuneita 9 vähemmän kuin maaliskuussa 2008.

Tammi-maaliskuussa sattui henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia 1 056, mikä on 122 vähemmän kuin vuoden 2008 vastaavana aikana. Liikenteessä kuoli 54 ihmistä eli 15 vähemmän kuin tammi-maaliskuussa 2008.

Eniten onnettomuuksia tapahtui Uudellamaalla, missä kirjattiin ennakkotietojen mukaan 228 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta, mikä on 35 vähemmän kuin vuoden 2008 tammi-maaliskuussa.

Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet maaliskuussa ja tammi-maaliskuussa 2009 sekä muutos vuoden 2008 ennakkotiedoista

Maakunta
   Kaupunki
Maaliskuu 2009 Tammi-maaliskuu 2009
Kuolleet Loukkaantuneet Kuolleet Loukkaantuneet
lkm muutos lkm muutos lkm muutos lkm muutos
Uusimaa 3 -1 101 12 10 -1 301 -54
   Helsinki 1 - 31 1 2 1 103 -11
   Espoo - - 19 12 - -1 39 4
   Vantaa - -1 19 4 2 1 56 10
Itä-Uusimaa 1 1 7 -7 2 1 33 -1
Varsinais-Suomi 3 1 36 - 8 3 149 42
   Turku - - 16 11 1 - 50 22
Satakunta - -1 18 -5 6 4 70 -11
Kanta-Häme 2 1 17 -2 4 2 63 19
Pirkanmaa 2 -2 36 -6 5 -3 112 7
   Tampere - -1 15 -7 - -1 30 -13
Päijät-Häme - -1 11 -1 1 -2 26 -35
   Lahti - - 5 -1 - -1 11 -20
Kymenlaakso - - 11 -3 1 -2 50 -17
Etelä-Karjala 1 1 14 - 1 - 48 -3
Etelä-Savo 1 - 19 9 3 - 50 -7
Pohjois-Savo - -1 8 -6 - -4 37 -21
Pohjois-Karjala - -1 10 - - -3 28 -9
Keski-Suomi - -1 20 -1 2 -3 66 -5
   Jyväskylä - - 7 -2 - -2 25 -2
Etelä-Pohjanmaa 1 -1 19 -1 3 -1 73 -30
Pohjanmaa 1 -2 19 6 2 -2 57 15
Keski-Pohjanmaa - - 4 -2 - - 23 3
Pohjois-Pohjanmaa 1 - 25 -4 4 1 104 -9
   Oulu - - 12 6 - -1 36 -
Kainuu 1 1 6 1 1 - 16 1
Lappi - - 29 - 1 -3 70 -14
Ahvenanmaa - -1 2 1 - -2 10 6
Koko maa 17 -7 412 -9 54 -15 1 386 -123

Liikennekuolemat onnettomuustyypeittäin

Liikennekuolemia sattui eniten onnettomuuksissa, joissa osapuolet ajoivat vastakkaisiin ajosuuntiin. Niissä kuoli 15 ihmistä eli 13 vähemmän kuin vuonna 2008. Tieltäsuistumisonnettomuuksissa kuoli 14 ihmistä eli 5 vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana aikana.

Tieliikenteessä kuolleet onnettomuustyypin mukaan tammi-maaliskuussa 2009

Liikennekuolemat tienkäyttäjäryhmittäin

Tammi-maaliskuun tieliikenteessä kuoli 36 henkilöautolla liikkunutta ihmistä, kun vastaava luku vuotta aikaisemmin oli 50. Jalankulkijoita menehtyi 9.

Tieliikenteessä kuolleet tienkäyttäjäryhmän mukaan tammi-maaliskuussa 2009

Liikennekuolemat ikäryhmittäin

Eniten liikennekuolemia sattui yli 75 -vuotiaille, joita kuoli tammi-maaliskuussa 11 eli 3 vähemmän kuin edellisvuonna. Miehiä kuoli liikenteessä 41 ja naisia 13. Luokiteltuna iän ja sukupuolen mukaan eniten tieliikennekuolemia sattui 55-64 -vuotiaille sekä yli 75 -vuotiaille miehille.

Tieliikenteessä kuolleet iän ja sukupuolen mukaan luokiteltuna tammi-maaliskuussa 2009

Ikä Miehet Naiset
2009 2008 keskiarvo
2005-2007
2009 2008 keskiarvo
2005-2007
0-5 - 1 1 - - 1
6-9 - - 1 - - 0
10-17 - 2 3 1 - 2
18-20 4 4 4 2 - 2
21-24 3 4 4 - 2 1
25-34 5 8 11 1 2 5
35-64 17 18 16 4 5 8
65-74 5 8 5 1 1 2
75- 7 11 6 4 3 2
Yhteensä 41 56 50 13 13 23

Henkilövahinkoon johtaneet alkoholionnettomuudet

Henkilövahinkoon johtaneita alkoholionnettomuuksia sattui tammi-maaliskuussa 107, mikä on 1 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Rattijuopumusonnettomuuksissa kuoli 6 eli 7 vähemmän kuin tammi-maaliskuussa 2008.

Henkilövahinkoon johtaneet alkoholionnettomuudet maakunnittain tammi-maaliskuussa 2009

Maakunta 2009 2008 keskiarvo
2005-2007
Uusimaa 26 26 27
Itä-Uusimaa 2 2 4
Varsinais-Suomi 10 7 13
Satakunta 10 12 7
Kanta-Häme 5 1 6
Pirkanmaa 15 6 11
Päijät-Häme 1 3 4
Kymenlaakso 2 9 3
Etelä-Karjala - 4 3
Etelä-Savo 5 1 4
Pohjois-Savo - 6 6
Pohjois-Karjala 1 5 4
Keski-Suomi 4 3 5
Etelä-Pohjanmaa 7 4 4
Pohjanmaa - 2 3
Keski-Pohjanmaa 2 1 2
Pohjois-Pohjanmaa 11 6 9
Kainuu 4 2 1
Lappi - 8 4
Ahvenanmaa 2 - 1
Yhteensä 107 108 122

Kuolleiden ja loukkaantuneiden määriä on verrattu vuoden 2008 tammi-maaliskuun vastaaviin ennakkotietoihin. Luvut perustuvat poliisin Tilastokeskukselle toimittamiin onnettomuustietoihin.


Päivitetty 23.4.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenneonnettomuustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-758X. maaliskuu 2009, Maaliskuun tieliikenteessä kuoli 17 ihmistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.12.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ton/2009/03/ton_2009_03_2009-04-23_kat_001.html