Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2020, september

Statistik över vägtrafikolyckor 2004, juni

Inga dokument