Publicerad: 22.8.2019

Slutlig finansiering av forsknings- och utvecklingsverksamhet i statsbudgeten år 2018

För år 2018 budgeterades för forsknings- och utvecklingsverksamhet i statsbudgeten totalt 1 951,0 miljoner euro, vilket är 67,8 miljoner euro mer än vad som publicerades i de preliminära uppgifterna om finansieringen.

Enligt de tidigare publicerade och de preliminära uppgifterna skulle ökningen av forskningsfinansieringen från år 2018 till år 2019 ha varit 107,9 miljoner euro, men efter revideringen av 2018 års finansieringsuppgifter är ökningen 40,1 miljoner euro fram till år 2019.

Statens forsknings- och utvecklingsfinansiering efter ändamålsindelning 2018-2019

Statens forsknings- och utvecklingsfinansiering efter ändamålsindelning 2018-2019

Källa: Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 22.8.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten [e-publikation].
ISSN=2489-3269. Slutliga uppgifter 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tkker/2018/01/tkker_2018_01_2019-08-22_tie_001_sv.html