Publicerad: 31.10.2012

Måttlig ökning av FoU-utgifter

Utgifterna för forsknings- och utvecklingsverksamhet överskred år 2011 gränsen på 7 miljarder euro. Företagens FoU-utgifter uppgick till 5,0 miljarder euro, högskolesektorns till 1,4 miljarder euro och den övriga offentliga sektorns till något under 700 miljoner euro. Ökningen var 192 miljoner euro från året innan. Enligt de uppgifter som Statistikcentralen räknar skedde ökningen nästan enbart inom företagssektorn, där utgifterna för FoU-verksamheten steg med 193 miljoner euro från år 2010. Trots ökningen av FoU-utgifter vände deras BNP-andel nedåt och utgjorde 3,78 procent år 2011.

Utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet efter sektor 2005-2012*

Utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet efter sektor 2005-2012*
*uppskattning på basis av enkätsvar och andra kalkyler

Företagssektorns andel av forskningsutgifterna överskred på nytt gränsen på 70 procent samtidigt som högskolesektorns andel sjönk en aning under 20 procent. Företagssektorn var den största forskningsfinansiären med en andel på 66 procent. Merparten av forskningsverksamheten inom företagssektorn, dvs. 90 procent, var självfinansierad.

Forsknings- och utvecklingsutgifternas andel av bruttonationalprodukten år 2011 var 3,78 procent, vilket är 0,1 procentenheter mindre än året innan. År 2012 sjunker utgifterna uppskattningsvis med 70 miljoner euro och deras BNP-andel stannar på 3,6 procent.


Källa: Forskning och utveckling 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tero Luhtala 09 1734 3327, Marianne Kaplas 09 1734 3421, tiede.teknologia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 31.10.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Forskning och utveckling [e-publikation].
ISSN=2342-6713. 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tkke/2011/tkke_2011_2012-10-31_tie_001_sv.html