Julkaistu: 23.10.2008

Tutkimus- ja kehittämismenoihin lähes 500 miljoonan euron lisäys

Tutkimus- ja tuotekehitysmenojen kokonaissumma nousi Suomessa vuonna 2007 runsaaseen 6,2 miljardiin euroon. Viisi prosenttia ylittänyt reaalikasvu oli nopeinta vuosituhannen vaihteen jälkeen. Yritysten t&k-menot kasvoivat yli 400 miljoonaa euroa ja korkeakoulusektorillakin lisäystä kertyi miltei 90 miljoonaa euroa. Julkisen sektorille tutkimusmenoja sen sijaan tilastoitiin noin 10 miljoonaa euroa edellisvuotta vähemmän, vaikka mukaan otettiin nyt myös kuntasektorilla harjoitettua t&k-työtä.

Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot nousivat 4,5 miljardiin euroon. Elektroniikan ja sähkötuotteiden osuus oli yli 2,5 miljardia euroa. Elektroniikkateollisuuden t&k-menojen lisäys oli 230 miljoonaa euroa. Useilla muillakin toimialoilla yllettiin hyviin kasvulukemiin. Teollisuudessa sekä kemian- että metalli- ja konepajateollisuuden t&k-menot nousivat yli 40 miljoonaa euroa. Muista toimialoista tietojenkäsittelypalvelujen t&k-menot kasvoivat lähes 70 miljoonaa euroa. Uutena toimialana tilastoon sisällytetyn rahoitustoiminnan (pankit ja vakuutuslaitokset) t&k-menot olivat 35 miljoonaa euroa. Erityistarkastelussa oli bioteknologian t&k, johon yritykset käyttivät 110 miljoonaa euroa. Vuonna 2003 lukema oli 85 miljoonaa euroa.

Tutkimus- ja kehittämismenojen arvioidaan kasvavan vuonna 2008 noin 200 miljoonaa euroa. Bruttokansantuoteosuus kuitenkin laskee viime vuosien 3,5 prosentin tasolta prosenttiyksikön kymmeneksen verran.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot sektoreittain sekä osuus bruttokansantuotteesta vuosina 2001-2007 ja arvio vuodelle 2008

Vuosi Yritykset Julkinen sektori*** Korkeakoulusektori Yhteensä T&k-menojen
BKT-osuus**
milj. € % milj. € % milj. € % milj. € %
2001 3 284,0 71,1 500,9 10,8 834,1 18,1 4 619,0 3,30
2002 3 375,1 69,9 529,7 11,0 925,6 19,2 4 830,3 3,35
2003 3 527,9 70,5 515,4 10,3 961,7 19,2 5 005,0 3,43
2004 3 683,5 70,1 530,1 10,1 1 039,8 19,8 5 253,4 3,45
2005 3 876,9 70,8 554,7 10,1 1 042,1 19,0 5 473,8 3,48
2006 4 107,8 71,3 574,2 10,0 1 079,2 18,7 5 761,2 3,45
2007 4 513,4 72,3 564,7 9,0 1 164,6 18,7 6 242,7 3,47
2008* 4 661,3 72,3 559,5 8,7 1 225,2 19,0 6 446,0 3,37

* arvio kyselyvastausten ja muiden laskelmien perusteella
** bkt 2006 ja 2007 Tilastokeskuksen ennakkotietoja, bkt 2008 valtiovarainministeriön ennuste
*** ml. YVT (yksityinen voittoa tavoittelematon toiminta)

Painettu julkaisu Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2007 ilmestyy joulukuussa.

Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2007, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tero Luhtala (09) 1734 3327, Markku Virtaharju (09) 1734 3290, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaavan tilastojohtajan sijainen: Matti Parkkinen

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot


Päivitetty 23.10.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämistoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6206. 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.8.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkke/2007/tkke_2007_2008-10-23_tie_001.html