Inkomstfördelningsstatistik 2017, inkomstskillnader (internationell jämförelse)

2017
Låg inkomst
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor