Inkomstfördelningsstatistik 2009

2009
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

inkomstskillnader mellan befolkningsgrupper
Offentliggöranden
Låg inkomst
Offentliggöranden