Julkaistu: 18.12.2015

Taantuma kurittanut eniten Salon seudun talouksia

Asuntokuntien käytettävissä olevien rahatulojen mediaani oli vuonna 2014 reaalisesti 0,3 prosenttia pienempi kuin vuonna 2010. Eniten tulojaan ovat menettäneet Salon seutukunnan taloudet, joiden reaalitulot olivat viime vuonna 3,7 prosenttia pienemmät kuin vuonna 2010. Tulojaan ovat menettäneet myös suuria rakennemuutoksia kokeneiden Raaseporin, Oulun, Äänekosken, Kotka-Haminan ja Keuruun seutukuntien taloudet, ilmenee tulonjaon kokonaistilaston alueellisista tiedoista.

Asuntokuntien reaaliset tulomuutokset vuosina 2010–2014, %. Kaksikymmentä eniten tuloja menettänyttä ja kasvattanutta seutukuntaa

Asuntokuntien reaaliset tulomuutokset vuosina 2010–2014, %. Kaksikymmentä eniten tuloja menettänyttä ja kasvattanutta seutukuntaa
Tulokäsite asuntokunnan ekvivalentti käytettävissä oleva rahatulo, mediaani. Ekvivalentti käytettävissä oleva rahatulo = asuntokunnan käytettävissä oleva rahatulo jaettuna asuntokunnan kulutusyksikköluvulla

Väestöltään suurimmassa seutukunnassa Helsingin seutukunnassa asuntokuntien tulot alenivat vuosina 2010–2014 reaalisesti puolitoista prosenttia. Turun seutukunnassa tulojen menetys oli samaa suuruusluokkaa.

Parhaiten viime vuosien tulokehitysvertailussa ovat pärjänneet Pohjois- ja Itä-Suomen seutukuntien taloudet. Pohjois-Lapin ja Tornionlaakson seutukunnissa asuntokuntien käytettävissä olevien rahatulojen mediaani oli vuonna 2014 reaalisesti runsaat 4 prosenttia suurempi kuin vuonna 2010. Yli kolmen prosentin kasvuun ylsivät Koillis-Savon ja Pielisen Karjalan seutukuntien asuntokunnat.

Suomalaistalouksien tulokehitys synkkää 2010-luvulla

Suomalaistalouksien viime vuosien tulokehitys on ollut heikkoa. Asuntokuntien käytettävissä olevien rahatulojen reaalinen vuosimuutos oli negatiivinen vuonna 2014 jo toisena vuotena peräkkäin kaikkien käytettävissä olevien tulomittareiden mukaan. Tulokehitys on jatkunut heikkona jo 2010-luvun vaihteesta lähtien. Ennen sitä talouksien tulokehitys oli kaikilla mittareilla selvästi positiivista.

Asuntokuntien tulojen reaaliset vuosimuutokset vuosina 1995–2014

Asuntokuntien tulojen reaaliset vuosimuutokset vuosina 1995–2014
Vuosien 1995–2000, 2000–2005 ja 2005–2010 tulomuutokset ovat kyseisten ajanjaksojen keskimääräisiä vuosimuutoksia

Lähde: Tulonjaon kokonaistilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Ruotsalainen 029 551 2610, toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (290,9 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 18.12.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjaon kokonaistilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3279. Tulokehitys alueittain 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tjkt/2014/01/tjkt_2014_01_2015-12-18_tie_001_fi.html