Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Tulonjakotilasto -tilaston sivuilla.

2. Asuntokuntien tuloissa suuria alueellisia eroja

Kauniaisten asuntokunnat selvästi suurituloisimpia

Mediaanitulo kuvaa keskiarvotuloa luotettavammin keskivertotalouksien tuloja. Koko maassa asuntokuntien käytettävissä oleva mediaanitulo oli viime vuonna 31 420 euroa, mikä on reaalisesti 0,4 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2013. Suurituloisimpia olivat Kauniaisten asuntokunnat, joiden mediaanitulo oli 57 120 euroa vuonna 2014. Edellisvuoteen nähden vähennystä oli 1,1 prosenttia. Seuraavaksi suurituloisimmat asuntokunnat löytyivät Ahvenanmaalta Lemlandin ja Jomalan kunnista. Lemlandissa asuntokuntien mediaanitulo oli 48 840 ja Jomalassa 48 910 euroa. Kummassakin kunnassa asuntokuntien reaalitulot alenivat edellisvuodesta jonkin verran.

Seutukunnista neljänneksi korkein mediaanitulo oli Pornaisten asuntokunnilla, 47 400 euroa, missä korotusta edellisvuoteen oli lähes kaksi prosenttia. Tämän jälkeen suurituloisimpien listalla olivat Sipoon asuntokunnat (46 500 €), Limingan asuntokunnat (46 100 €) ja Luodon asuntokunnat (45 780 €). Kaikissa näissä kunnissa asuntokuntien reaalitulot alenivat vuonna 2014 jonkin verran.

Pienituloisimmat asuntokunnat mediaanituloilla mitattuna löytyvät Itä- ja Keski-Suomesta. Rautavaaralla asuntokuntien mediaanitulo oli viime vuonna 24 682 euroa, mikä oli puolitoista prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kuhmoisissa vastaava tulo oli 24 740 euroa, missä vähennystä edellisvuoteen oli 2,5 prosenttia. Kolmanneksi pienimmät tulot olivat Rääkkylän asuntokunnilla, 24 760 euroa, missä kasvua edellisvuoteen oli verrattuna 2,6 prosenttia.

Kuvio 1. Käytettävissä oleva rahatulo asuntokuntaa kohden vuonna 2014, mediaani. Suluissa mediaanitulon reaalinen vuosimuutos, %. 15 suuri- ja pienituloisinta kuntaa

Kuvio 1. Käytettävissä oleva rahatulo asuntokuntaa kohden vuonna 2014, mediaani. Suluissa mediaanitulon reaalinen vuosimuutos, %. 15 suuri- ja pienituloisinta kuntaa

Väestöltään maan suurimmassa kunnassa Helsingissä asuntokuntien keskimääräinen käytettävissä olevan rahatulon mediaani viime vuonna oli 31 820 euroa, mikä oli reaalisesti jotakuinkin yhtä paljon kuin vuotta aikaisemmin. Espoossa asuntokuntien käytettävissä oleva mediaanitulo oli noin 10 000 euroa suurempi kun Helsingissä, eli 41 270 euroa, missä vähennystä edellisvuoteen oli prosentin verran.

Turussa ja Tampereella, joissa opiskelijoiden merkitys on suuri, asuntokuntien mediaanitulo jäi edellisiin verrattuna selvästi pienemmäksi; Tampereella asuntokuntien mediaanitulo oli 27 430 ja Turussa 26 130 euroa. Kummassakin viimeksi mainitussa kaupungissa asuntokuntien mediaanitulot alenivat reaalisesti noin prosentin verran edellisvuodesta. Vantaalla asuntokuntien mediaanitulo oli viime vuonna 35 820 euroa, ja Oulussa 30 200 euroa. Kummassakin viimeksi mainitussa suuressa kaupungissa tulot alenivat puolesta prosentista prosenttiin.

Edellä kuvatut tulot ovat asuntokuntakohtaisia mediaanitulotietoja, jotka eivät huomioi asuntokuntien kokoeroja. Esimerkiksi Helsingissä, Tampereella ja Turussa on asuntokuntien keskikoko noin 1,8 henkilöä, mutta Oulussa, Vantaalla ja Espoossa selvästi yli kahden henkilön. Tällä tekijällä on jonkin verran vaikutusta asuntokuntakohtaisten tulojen tasoihin ja niiden eroihin eri kunnissa. Asuntokuntien koko ja rakenne-erot huomioivat niin sanotut ekvivalentit tulotiedot löytyvät tämän julkistuksen yhteydessä julkaistavista tietokantataulukoista.


Lähde: Tulonjaon kokonaistilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Ruotsalainen 029 551 2610, toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 18.12.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjaon kokonaistilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3279. Tulokehitys alueittain 2014, 2. Asuntokuntien tuloissa suuria alueellisia eroja . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.9.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tjkt/2014/01/tjkt_2014_01_2015-12-18_kat_002_fi.html