Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Tulonjakotilasto -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 18.12.2014

Kauniaisten asuntokunnat selvästi suurituloisimpia

Kauniaisten asuntokunnat ovat Suomessa selvästi suurituloisimpia, ilmenee Tilastokeskuksen tulonjaon kokonaistilaston alueellisista tiedoista. Kauniaislainen asuntokunta sai bruttotuloja vuonna 2013 keskimäärin 133 630 euroa, kun se seuraavaksi suurituloisimpien Espoon, Sipoon ja Kirkkonummen asuntokunnilla oli runsaat 70 000 euroa. Kauniaislaisten tuloja kasvattivat etenkin omaisuus- ja palkkatulot, joita ne saivat selvästi enemmän kuin asuntokunnat muualla Suomessa.

Asuntokuntien bruttotulot keskimäärin sekä niiden rakenne vuonna 2013, 10 korkeimman ja matalimman tulon kuntaa

Asuntokuntien bruttotulot keskimäärin sekä niiden rakenne vuonna 2013, 10 korkeimman ja matalimman tulon kuntaa

Asuntokunnat ovat pienituloisimpia Itä-Suomessa, Rautavaaralla asuntokuntien keskimääräiset bruttotulot olivat 36 360 euroa. Rääkkylässä vastaavat tulot olivat 36 760 euroa ja Lieksassa 37 210 euroa. Koko maassa asuntokuntien bruttotulot olivat keskimäärin 50 770 euroa vuonna 2013.

Saadut tulonsiirrot on merkittävä tulonlähde pienituloisimpien alueiden asuntokunnille. Rautavaaralla ja Lieksassa saatujen tulonsiirtojen osuus bruttotuloista oli vuonna 2013 keskimäärin 44 prosenttia. Saadut tulonsiirrot koostuivat pääasiassa vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeistä sekä työttömyyteen liittyvistä sosiaaliturvaetuuksista. Palkka-, yrittäjä- ja omaisuustulojen eli tuotannontekijätulojen osuus keskimääräisen asuntokunnan kokonaistuloista on näissä kunnissa 56 prosentin luokkaa.

Sen sijaan suurituloisimmissa kunnissa tuotannontekijätulot muodostavat edellistä merkittävämmän osan keskivertotalouden kokonaistuloista. Kauniaisissa tuotannontekijätulojen bruttotulo-osuus oli viime vuonna 82 prosenttia, saatujen tulonsiirtojen osuudeksi jäi 18 prosenttia. Kauniaisissa saaduista tulonsiirroista noin 75 prosenttia oli vanhuuseläkkeitä. Kauniaisten erityispiirre on myös omaisuustulojen suuri merkitys, niiden osuus asuntokuntien kaikista tuloista oli viime vuonna keskimäärin 27 prosenttia. Omaisuustulot muodostuvat osinko- ja vuokratuloista sekä veronalaisista myyntivoitoista. Pienituloisimmissa kunnissa omaisuustulojen bruttotulo-osuus jäi alle kolmen prosentin.

Asuntokuntien tuloeroja tasoittaa kuitenkin verotus, sillä suurituloisimmassa Kauniaisissa asuntokunnat maksoivat tuloistaan veroja ja veronluonteisia maksuja keskimäärin 42 150 euroa vuonna 2013. Seuraavaksi suurituloisimmassa Espoossa vastaava tuloverojen määrä oli noin puolet pienempi, eli 21 310 euroa. Pienituloisimmassa kunnassa Rautavaaralla asuntokuntien tuloistaan maksamat verot olivat keskimäärin 6 790 euroa.


Lähde: Tulonjaon kokonaistilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Ruotsalainen 029 551 2610, toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (313,1 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 18.12.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjaon kokonaistilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3279. Tulokehitys alueittain 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.10.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tjkt/2013/01/tjkt_2013_01_2014-12-18_tie_001_fi.html