Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Tulonjakotilasto -tilaston sivuilla.

2. Asuntokunnilla käytettävissä tuloja keskimäärin 38 440 euroa

Pääkaupunkiseudulla asuntokuntien tulot selvästi suurimmat

Tämän julkaisun alussa kuvattiin asuntokuntien tuloja ja tulojen rakennetta bruttotuloilla, joista ei ole vähennetty veroja. Kun bruttotuloista vähennetään niistä maksetut verot ja veronluonteiset maksut, päästään tulonjakotilastojen päätulokäsitteeseen, käytettävissä oleviin rahatuloihin. Asuntokuntien käytettävissä olevat rahatulot olivat koko maassa vuonna 2013 keskimäärin 38 440 euroa. Vastaava mediaanitulo oli 31 070 euroa. Kaikki Suomen kunnat huomioiden ylivoimaisesti suurituloisimpia olivat Kauniaisten asuntokunnat, joiden keskimääräinen käytettävissä oleva rahatulo oli viime vuonna 91 490. Asuntokuntien mediaanitulo oli Kauniaisissa oleellisesti alhaisempi, 57 060 euroa. Näin suuri ero keskiarvo- ja mediaanitulon välillä johtuu siitä, että Kauniaisten sisällä väestön tuloerot ovat varsin suuret.

Seuraavaksi suurituloisimpia olivat Sipoon ja Espoon asuntokunnat, joiden keskiarvotulo oli kuitenkin selvästi, eli noin 38 000 euroa matalampi kuin Kauniaisissa. Sipoossa asuntokuntien käytettävissä oleva rahatulo oli keskimäärin 53 570 euroa, mediaanitulo oli 45 950 euroa. Vastaavat tulot Espoon asuntokunnilla oli 53 280 euroa ja 41 020 euroa.

Kuvio 1. Asuntokuntien käytettävissä olevat rahatulot vuonna 2013, euroa vuodessa, keskiarvo ja mediaani. Viisitoista suuri- ja pienituloisinta kuntaa

Kuvio 1. Asuntokuntien käytettävissä olevat rahatulot vuonna 2013, euroa vuodessa, keskiarvo ja mediaani. Viisitoista suuri- ja pienituloisinta kuntaa

Väestöltään maan suurimmassa kunnassa Helsingissä asuntokuntien keskimääräinen käytettävissä oleva rahatulo oli viime vuonna 41 780 euroa, mediaanitulo oli 31 160 euroa. Helsingin asuntokuntien tulotasoon alentavasti vaikuttaa jonkin verran se, että asuntokuntien keskikoko on Helsingissä alhaisempi kuin monessa muussa kunnassa. Mitä pienempi asuntokuntien keskikoko on, todennäköisesti asuntokunnissa on myös vähemmän tulonsaajia, josta seuraa matalampi tulotaso (verrattuna alueisiin, joissa asuntokuntien keskikoko on korkeampi).

Muissa väestöltään suurissa kunnissa Vantaalla asuntokuntien keskiarvotulo oli sama kuin Helsingissä, eli 41 780 euroa (mediaani 35 390 €) , Oulussa 36 630 euroa (mediaani 30 000 €), Tampereella 34 620 euroa (mediaani 27 250 €) ja Turussa 33 140 euroa (25 820 €). Moni edellä mainittu kaupunki on suosittu opiskelijapaikkakunta, mikä on osaltaan alentamassa talouksien tulotasoa kyseisillä alueilla.

Kaikista pienituloisimmat asuntokunnat löytyvät Itä-Suomesta Rautavaaralta, Lieksasta ja Rääkkylästä. Rautavaaran asuntokuntien keskimääräinen käytettävissä oleva rahatulo oli viime vuonna 29 570 euroa (mediaanitulo 24 390 €), Lieksassa 29 720 euroa (mediaanitulo 25 040 €) ja Rääkkylässä 29 930 euroa (mediaani 23 870 €). Alueiden tulotasoeroja selittää asuntokuntien kokoerojen lisäksi erot väestörakenteissa. Monilla alueilla etenkin Itä- ja Pohjois-Suomessa pienituloisen ei-työllisen väestön osuus on korkeampi kuin muualla maassa, mikä madaltaa kyseisten alueiden tulotasoa.


Lähde: Tulonjaon kokonaistilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Ruotsalainen 029 551 2610, toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 18.12.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjaon kokonaistilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3279. Tulokehitys alueittain 2013, 2. Asuntokunnilla käytettävissä tuloja keskimäärin 38 440 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.10.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tjkt/2013/01/tjkt_2013_01_2014-12-18_kat_002_fi.html