5. Hyvätuloisissa pysyminen yleisempää kuin pienituloisissa

Henkilöiden tuloliikkuvuutta tarkastellaan vuonna 1995 pieni- ja suurituloisimpiin tulokymmenyksiin sijoittuneiden henkilöiden osalta siten, että selvitetään heidän taloudellista asemaansa 14 vuotta myöhemmin vuoden 2009 tulokymmenysten perusteella. Vuonna 1995 kumpaankin tulokymmenykseen kuului noin 504 100 henkilöä. Tulokymmenykset on muodostettu kumpanakin ajankohtana erikseen asuntokuntien ekvivalenttien käytettävissä olevien rahatulojen pohjalta.

Kuviosta 15 ilmenee, että vuonna 1995 pienituloisimpaan tulokymmenykseen kuuluneesta runsaasta 500 000 henkilöstöä viidennes (25,5 %) eli 128 500 henkilöä ei ollut syystä tai toisesta väestössä enää vuonna 2009. Suurin poistuman syy lienee se, että kyseiset henkilöt ovat kuolleet aikaperiodin aikana. Myös maastamuutto ja laitosväestöön siirtyminen selittää osaltaan poistumaa. Pienituloisimmassa tulokymmenyksessä oli pysytellyt edelleen 95 000 henkilöä, eli 19 prosenttia vuoden 1995 pienituloisimmassa tulokymmenyksessä olleista. Runsas joka kymmenes (57 500 henkilöä) vuoden 1995 pienituloisimmassa tulokymmenyksessä olleista oli noussut tulojakaumassa yhden portaan toiseen tulokymmenykseen. Kaikista suurituloisimpaan tulokymmenykseen oli kohonnut vain 22 000 henkilöä (4,4 %).

Suurituloisimmassa tulokymmenyksessä vuonna 1995 olleesta oli poistunut 50 400 henkilöä (10 %) vuoteen 2009 mennessä. Tämä on selvästi vähemmän kuin poistuma pienituloisimmassa tulokymmenyksessä. Myös saavutetun tuloaseman pysyvyys on suurituloisimmilla selvästi yleisempää kuin pienituloisilla, sillä vuoden 1995 suurituloisimmassa tulokymmenyksessä olleista henkilöistä kuului suurituloisimpaan tulokymmenykseen myös vuonna 2009 edelleen 160 700 henkilöä (32 %). Vuoden 1995 hyvätuloisimmassa tulokymmenyksessä olleista oli pudonnut kaikista pienituloisimpaan tulokymmenykseen 18 300 henkilöä (3,6 %).

Kuvio 15. Vuonna 1995 pieni- ja suurituloisimmassa tulokymmenyksessä olleiden tulokymmenys vuonna 2009

Kuvio 15. Vuonna 1995 pieni- ja suurituloisimmassa tulokymmenyksessä olleiden tulokymmenys vuonna 2009

Lähde: Tulonjaon kokonaistilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Ruotsalainen (09) 1734 2610, toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 17.12.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjaon kokonaistilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3279. 2009, 5. Hyvätuloisissa pysyminen yleisempää kuin pienituloisissa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tjkt/2009/tjkt_2009_2010-12-17_kat_005_fi.html