Finlands officiella statistik

Åtalade, dömda och straff

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Fyra procent fler utdöma fängelsestraff än året innan
26.9.2019
Enligt Statistikcentralens uppgifter utdömdes 4,4 procent fler fängelsestraff år 2018 än året innan. Totalt utdömdes 20 008 fängelsestraff. Minskningen av antalet fängelsestraff, som pågått sedan år 2004, avstannade år 2018. Av fängelsestraffen var 28 procent straff som avtjänades i fängelse. Totalt 64 procent av fängelsestraffen var villkorliga.

Nästa offentliggörande:
24.9.2020

Beskrivning: Statistiken omfattar uppgifter om straff som utdömts i första instans, påföljdseftergifter och förkastade åtal. Statistiken över åtalade i tingsrätterna och i hovrätterna som första instans omfattar också strafforderböter som utfärdats av åklagaren och ordningsbot som utfärdats av polis, tull eller gränsbevakning. Huvudregeln är att en person redovisas i statistiken lika många gånger som ovan nämnda avgöranden givits gällande honom eller henne. Ett annat centralt framställningssätt som tillämpas i statistiken är den s.k. huvudbrottsprincipen. Enligt den beskrivs varje åtalad eller dömd enligt det grövsta brottet som medför den strängaste straffarten.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: brott, brottmål, bötesstraff, domar, fängelse, medborgarskap, rusmedel, straff, utlänningar, åtalade, återfallsbrottslighet.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Tabellbilagorna i offentliggörandet har ersatts med PX-Web databastabeller
9.12.2009
Siffrorna i PX-Web tabellerna avviker i mindre omfattning från tidigare siffror i tabellbilagorna.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Åtalade, dömda och straff [e-publikation].
ISSN=1798-6699. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/syyttr/index_sv.html