Finlands officiella statistik

Ändringar i civilstånd

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet ingångna äktenskap minskade något
20.4.2017
Enligt Statistikcentralens uppgifter om befolkningsförändringar minskade antalet ingångna äktenskap något år 2016 jämfört med året innan. Totalt ingicks 24 464 äktenskap, vilket var 244 färre än året innan. Ingåendet av äktenskap, dvs. de som ingått äktenskap i förhållande till de som skulle kunna gifta sig har minskat nästan oavbrutet fr.o.m. år 2008. År 2016 minskade ingåendet av äktenskap bland personer under 40 år jämfört med året innan, medan det bland personer över 40 år ökade något.

Nästa offentliggörande:
14.11.2017

Beskrivning: Statistiken över ändringar i civilstånd beskriver med hjälp av nyckeltal antalet äktenskap, äktenskapsskillnader, registrerade partnerskap, upplösningar av registrerade partnerskap vid skilsmässa eller dödsfall och ändringar i civilståndet. Statistiken omfattar de äktenskap och registrerade partnerskap där åtminstone den ena av makarna eller parterna bor i Finland vid ingående eller upplösning av äktenskapet eller det registrerade partnerskapet. Civilståndsindelningen är ogift, gift, frånskild, änka/änkling, i registrerat partnerskap, frånskild från registrerat partnerskap och änka eller änkling efter registrerat partnerskap.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: befolkningsförändringar, civilstånd, giftermålsfrekvens, nyblivna änklingar, nyblivna änkor, parförhållande, registrerat partnerskap, skilsmässofrekvens, skilsmässofrekvens för registrerade partnerskap, upplösning av registrerat partnerskap, änklingar, änkor, äktenskap, äktenskapsskillnad.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ändringar i civilstånd [e-publikation].
ISSN=1797-6421. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.10.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ssaaty/index_sv.html

Dela