Finlands officiella statistik

Ändringar i civilstånd

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Män gifter om sig oftare än kvinnor
14.11.2017
Enligt Statistikcentralens uppgifter om befolkningsförändringar är det vanligare att män gifter om sig än att kvinnor gör det. Omgiftesfrekvensen bland män är högre också när man granskar det efter åldersgrupp med undantag för personer under 35 år, där omgiftesfrekvensen var högre bland kvinnor än bland män för andra året i rad. Omgifte minskar så småningom med åldern.

Nästa offentliggörande:
20.4.2018

Beskrivning: Statistiken över ändringar i civilstånd beskriver med hjälp av nyckeltal antalet äktenskap, äktenskapsskillnader, registrerade partnerskap, upplösningar av registrerade partnerskap vid skilsmässa eller dödsfall och ändringar i civilståndet. Statistiken omfattar de äktenskap och registrerade partnerskap där åtminstone den ena av makarna eller parterna bor i Finland vid ingående eller upplösning av äktenskapet eller det registrerade partnerskapet. Civilståndsindelningen är ogift, gift, frånskild, änka/änkling, i registrerat partnerskap, frånskild från registrerat partnerskap och änka eller änkling efter registrerat partnerskap.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: befolkningsförändringar, civilstånd, giftermålsfrekvens, nyblivna änklingar, nyblivna änkor, parförhållande, registrerat partnerskap, skilsmässofrekvens, skilsmässofrekvens för registrerade partnerskap, upplösning av registrerat partnerskap, änklingar, änkor, äktenskap, äktenskapsskillnad.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ändringar i civilstånd [e-publikation].
ISSN=1797-6421. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.3.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ssaaty/index_sv.html

Dela