Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Värdepappersföretag 2019, 3:e kvartalet

Publicerad: 26.9.2013

Värdepappersföretagens provisionsintäkter och rörelsevinst ökade under april–juni från året innan

Under andra kvartalet år 2013 uppgick värdepappersföretagens provisionsintäkter till 78 miljoner euro. Provisionsintäkterna ökade med över 10 procent jämfört med motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal ökade provisionsintäkterna med 6 procent. Av värdepappersföretagens intäkter bestod 94 procent av provisionsintäkter. Den viktigaste källan för provisionsintäkter var kapitalförvaltning, som genererade över 46 miljoner euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över värdepappersföretag.

Årsförändring av värdepappersföretagens provisionsintäkter efter kvartal

Årsförändring av värdepappersföretagens provisionsintäkter efter kvartal

Värdepappersföretagens största kostnadspost var administrationskostnader, som uppgick till 33 miljoner euro under andra kvartalet. Administrationskostnaderna utgörs till största delen av personalkostnader. En annan viktig kostnadspost, provisionskostnaderna, uppgick till 18 miljoner euro.

Värdepappersföretagens rörelsevinst uppgick till 24 miljoner euro under andra kvartalet. Rörelsevinsten ökade med 48 procent jämfört med motsvarande period året innan. Från föregående kvartal ökade rörelsevinsten med något under 13 procent. Antalet verksamma värdepappersföretag uppgick i slutet av juni 2013 till 55 företag och av dem visade 40 ett positivt rörelseresultat.


Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, Kristiina Nieminen 09 1734 2957, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 26.9.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 2:a kvartalet 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2013/02/spy_2013_02_2013-09-26_tie_001_sv.html