Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Värdepappersföretag 2019, 3:e kvartalet

Värdepappersföretag 2012, 4:e kvartalet

2012
4:e kvartalet
Offentliggöranden