Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Värdepappersföretag 2019, 3:e kvartalet

Värdepappersföretag 2009, 2:a kvartalet

2009
2:a kvartalet
Offentliggöranden