Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Värdepappersföretag 2019, 3:e kvartalet

Värdepappersföretag 2008, 1:a kvartalet

2008
1:a kvartalet
Offentliggöranden