Julkaistu: 26.1.2017

Vastavalmistuneiden työllistyminen heikkeni edelleen

Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vastavalmistuneiden työllisyys jatkoi heikkenemistään vuonna 2015. Työllisyys on heikentynyt jo viiden vuoden ajan ja on tällä hetkellä edellistä taantumaa alhaisemmalla tasolla. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen suorittaneista työssä oli 65 prosenttia ja korkeakoulututkinnon suorittaneista 80 prosenttia.

Tutkinnon suorittaneiden työllisyys vuoden kuluttua valmistumisesta 1998–2015, %

Tutkinnon suorittaneiden työllisyys vuoden kuluttua valmistumisesta 1998–2015, %

Vastavalmistuneiden työllistymistä mitataan vuoden kuluttua valmistumisen jälkeen. Kaikista tutkinnon suorittaneista oli töissä 65 prosenttia, prosenttiyksikön vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tutkinnon suorittaneista päätoimisesti työskenteli 50 prosenttia ja opiskelujen ohella oli töissä 15 prosenttia. Työttömien osuus oli 14 prosenttia.

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen suorittaneista työssä oli 65 prosenttia, joista työn ohella opiskeli lähes 10 prosenttia. Joka viides toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittaneista oli työttömänä valmistumisen jälkeen. Ammattikorkeakoulututkinnon ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista työllistyi 82 prosenttia. Kun kaikkien vastavalmistuneiden työttömyys kasvoi puoli prosenttiyksikköä, sekä ylemmän korkeakoulututkinnon että tohtorintutkinnon suorittaneiden työttömyys kasvoi yli prosenttiyksikön. Ylemmän korkeakoulututkinnon ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista joka kymmenes oli työttömänä. Tohtoreiden työllistyminen heikkeni vajaa 2 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta. Vastavalmistuneista tohtoreista oli töissä 82 prosenttia ja työttömänä 8 prosenttia.

Edellisvuoteen verrattuna sekä miesten että naisten työhön sijoittuminen heikkeni hieman. Miehistä työllisiä oli 59 prosenttia ja naisista 70 prosenttia. Etenkin ammatillisesta koulutuksesta valmistuneiden miesten työllistyminen oli vaikeaa. Vuonna 2015 ammatillisesta koulutuksesta valmistuneista miehistä oli työssä 58 prosenttia ja naisista 71 prosenttia. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista miehistä oli työssä 79 prosenttia ja naisista 83 prosenttia. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet miehet ja naiset työllistyivät lähes yhtä hyvin. Miehistä oli työssä 83 prosenttia ja naisista 82 prosenttia. Tohtorintutkinnon suorittaneet naiset työllistyivät 5 prosenttiyksikköä paremmin kuin miehet. Naisista työssä oli 85 prosenttia.

Ylioppilastutkinnon ja alemman korkeakoulututkinnon suorittaneista suurin osa jatkaa opintojaan muissa koulutuksissa, ylioppilaista 61 prosenttia ja alemman korkeakoulututkinnon suorittaneista 87 prosenttia. Ylioppilaiden välittömästä sijoittumisesta jatko-opintoihin on tietoa tilastossa Koulutukseen hakeutuminen .

Sijoittumisessa oli eroja koulutusaloittain. Koulutusaloittain parhaiten sijoittuivat terveys- ja hyvinvointialalta valmistuneet, joista työllisiä oli 84 prosenttia valmistuneista. Kasvatusalalta työllistyttiin lähes yhtä hyvin. Siltä valmistuneista 81 prosenttia oli työllisiä. Eniten työttömiä oli tekniikan aloilla, 23 prosenttia valmistuneista. Tarkempaa tietoa vastavalmistuneiden työllisyydestä koulutusasteen ja -alan mukaan löytyy tietokantataulukoista .

Maakunnittain vastavalmistuneiden työllisyys vaihteli Ahvenanmaan 82 prosentista Pohjois-Karjalan 56 prosenttiin. Koko maan keskiarvoa paremmin työllistyttiin Ahvenanmaan lisäksi Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa.


Lähde: Koulutustilastot 2017. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Loukkola 029 551 3678, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (221,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 26.1.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoittuminen koulutuksen jälkeen [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-9442. 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.10.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sijk/2015/sijk_2015_2017-01-26_tie_001_fi.html