Liitetaulukko 10. Kokonaisvarallisuus sektoreittain 2015, mrd. euroa

Sektori Varat
Asuinrakennukset, muut rakennukset ja rakennelmat Koneet, laitteet ja asejärjestelmät Muut kiinteät varat Varastot ja arvoesineet Maa Rahoitusvarat Velat Nettovarat
S1 Koko kansantalous 551 81 39 85 195 1 767 1 770 947
S11 Yritykset 174 63 28 41 40 350 620 76
S12 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 1 0 1 . 0 842 841 3
S13 Julkisyhteisöt 99 12 10 2 36 273 159 273
S14 Kotitaloudet 265 4 0 42 115 281 147 560
S15 Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 12 1 0 0 4 20 2 35

Lähde: Rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Henna Laasonen 029 551 3303, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 14.7.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4886. 2015, Liitetaulukko 10. Kokonaisvarallisuus sektoreittain 2015, mrd. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rtp/2015/rtp_2015_2016-07-14_tau_010_fi.html