Liitetaulukko 9. Tilastollinen ero sektoreittain, milj. euroa

Sektori/Instrumentti Vuosi
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
S11 Yritykset Rahoitustaloustoimet netto -687 1 187 -8 330 -5 921 6 855 -2 382 -6 097 -9 524 6 774 8 290
Nettoluotonanto 7 139 4 779 1 204 7 924 9 772 3 367 4 444 4 671 7 713 7 194
Tilastollinen ero 7 826 3 592 9 534 13 845 2 916 5 749 10 541 14 195 938 -1 096
S12 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset Rahoitustaloustoimet netto 4 882 -950 -14 131 102 -4 238 7 761 4 845 -1 596 6 623
Nettoluotonanto 189 92 1 768 849 -133 234 840 61 47 117
Tilastollinen ero -4 693 1 042 1 782 718 -235 4 472 -6 921 -4 784 1 643 -6 506
S13 Julkisyhteisöt Rahoitustaloustoimet netto 6 671 9 374 8 074 -4 755 -5 528 -2 052 -4 290 -4 938 -7 108 -5 454
Nettoluotonanto 6 786 9 577 8 098 -4 577 -4 883 -2 056 -4 362 -5 315 -6 495 -5 752
Tilastollinen ero 115 203 23 178 645 -3 -71 -376 613 -297
S14 Kotitaloudet Rahoitustaloustoimet netto -4 894 -3 188 -3 439 3 422 -88 -2 406 -4 114 -959 -5 916 -2 593
Nettoluotonanto -6 322 -6 466 -5 616 24 -1 396 -3 569 -4 557 -2 578 -3 331 -3 566
Tilastollinen ero -1 428 -3 277 -2 177 -3 398 -1 307 -1 162 -442 -1 619 2 585 -973
S15 Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt Rahoitustaloustoimet netto -210 -836 1 078 438 -143 -63 -605 -75 -87 -121
Nettoluotonanto -62 -159 -43 -461 -478 -650 -40 -410 -548 -600
Tilastollinen ero 148 677 -1 121 -899 -334 -586 565 -335 -461 -479
S2 Ulkomaat Rahoitustaloustoimet netto -5 762 -5 586 2 631 6 685 -1 196 11 143 7 345 10 652 7 933 -6 745
Nettoluotonanto -7 034 -7 794 -5 470 -3 850 -2 882 2 674 3 554 3 571 2 520 1 613
Tilastollinen ero -1 271 -2 207 -8 101 -10 535 -1 685 -8 469 -3 791 -7 081 -5 413 8 358

Lähde: Rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Henna Laasonen 029 551 3303, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 14.7.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4886. 2015, Liitetaulukko 9. Tilastollinen ero sektoreittain, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.11.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rtp/2015/rtp_2015_2016-07-14_tau_009_fi.html