Liitetaulukko 8. Rahoitustaloustoimet sektoreittain, milj. euroa

Sektori/Vuosi Velkojen nettohankinta Rahoitusvarojen nettohankinta Rahoitustaloustoimet netto
S11 Yritykset 2012 8 900 2 802 -6 097
2013 21 303 11 778 -9 524
2014 17 787 24 561 6 774
2015 11 532 19 822 8 290
S121+S122+S123 Rahalaitokset 2012 17 690 21 795 4 105
2013 -75 801 -70 878 4 923
2014 14 429 9 043 -5 386
2015 4 309 6 214 1 905
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 2012 6 462 8 712 2 250
2013 5 003 6 009 1 006
2014 3 453 4 549 1 096
2015 8 313 9 342 1 029
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat 2012 1 226 1 934 708
2013 2 900 2 330 -570
2014 4 795 8 671 3 876
2015 1 250 3 587 2 337
S13 Julkisyhteisöt 2012 10 499 6 209 -4 290
2013 10 075 5 136 -4 938
2014 5 381 -1 726 -7 108
2015 7 232 1 778 -5 454
S14 Kotitaloudet 2012 6 526 2 411 -4 114
2013 3 120 2 161 -959
2014 5 469 -447 -5 916
2015 5 609 3 016 -2 593
S2 Ulkomaat 2012 24 153 31 499 7 345
2013 -21 468 -10 816 10 652
2014 9 104 17 037 7 933
2015 4 010 -2 735 -6 745

Lähde: Rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Henna Laasonen 029 551 3303, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 14.7.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4886. 2015, Liitetaulukko 8. Rahoitustaloustoimet sektoreittain, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.10.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rtp/2015/rtp_2015_2016-07-14_tau_008_fi.html