Liitetaulukko 7. Nettorahoitusvarat sektoreittain, milj. euroa

Sektori Vuosi
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
S111 Yritykset pl. asuntoyhteisöt -248 130 -290 556 -172 792 -193 037 -213 666 -172 034 -178 642 -224 066 -243 777 -255 690
S112 Asuntoyhteisöt -11 431 -11 360 -11 605 -12 937 -13 757 -14 111 -14 068 -13 992 -13 800 -13 839
S121 Keskuspankki 4 908 4 797 5 235 4 638 7 190 5 559 8 826 4 579 6 158 8 073
S1221 Talletuspankit 1 101 1 751 1 183 -59 389 10 458 7 023 1 325 3 335 4 471 4 605
S1222+S1223 Muut luottolaitokset ja muut rahalaitokset -524 -563 590 -428 -6 786 -1 047 191 438 608 846
S123 Rahamarkkinarahastot -33 38 29 186 180 0 -250 -564 -39 -21
S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot 343 150 326 13 -145 147 85 170 514 24
S125+S126+S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat -4 128 154 -7 676 -13 263 -5 723 -8 564 -7 294 -11 719 -12 149 -15 826
S128 Vakuutuslaitokset 3 964 2 332 1 404 768 2 715 2 902 3 524 2 381 3 625 4 044
S129 Vapaaehtoiset eläkerahastot -909 -687 -919 -725 508 257 -110 -828 -812 -695
S1311 Valtionhallinto -3 114 2 736 -10 894 -15 101 -22 862 -40 216 -47 966 -49 363 -58 644 -63 409
S1313 Paikallishallinto 3 649 3 331 2 358 887 981 1 038 -1 422 -2 488 -2 449 -3 543
S13141 Työeläkelaitokset 112 154 121 621 103 194 120 840 135 901 133 815 147 172 158 303 170 378 179 776
S13149 Muut sosiaaliturvarahastot 2 134 2 432 2 135 1 350 1 532 1 389 2 593 2 763 2 342 1 209
S14 Kotitaloudet 102 502 99 562 72 939 90 540 104 267 90 422 101 074 118 567 126 329 133 750
S15 Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 14 034 13 097 9 306 12 591 14 685 11 841 12 483 16 446 16 940 17 418
S2 Ulkomaat 23 480 51 165 5 187 63 068 -15 476 -18 422 -27 520 -3 961 306 3 278

Lähde: Rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Henna Laasonen 029 551 3303, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 14.7.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4886. 2015, Liitetaulukko 7. Nettorahoitusvarat sektoreittain, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.11.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rtp/2015/rtp_2015_2016-07-14_tau_007_fi.html