Liitetaulukko 9. Tilastollinen ero sektoreittain, milj. euroa

Sektori Instrumentti Vuosi
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Yritykset ja asuntoyhteisöt Rahoitustaloustoimet, netto 5 017 8 195 3 716 644 -588 223 -3 968 -4 816 4 179 3 456
Nettoluotonanto 7 472 6 456 8 249 4 975 6 416 3 978 1 224 6 388 8 730 2 509
Tilastollinen ero 2 455 -1 739 4 533 4 331 7 004 3 755 5 192 11 204 4 551 -947
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset Rahoitustaloustoimet, netto 1 951 -938 185 310 908 180 126 789 1 912 1 102
Nettoluotonanto 1 359 -215 295 1 024 1 178 723 1 937 1 150 689 1 496
Tilastollinen ero -592 723 110 714 270 543 1 811 361 -1 223 394
Julkisyhteisöt Rahoitustaloustoimet, netto 5 643 3 217 3 748 3 462 6 782 9 370 8 065 -4 815 -5 444 -2 035
Nettoluotonanto 5 992 3 635 3 449 4 235 6 761 9 601 8 066 -4 680 -5 011 -1 766
Tilastollinen ero 349 418 -299 773 -21 231 1 135 433 269
Kotitaloudet Rahoitustaloustoimet, netto -2 336 -224 -2 854 -907 -3 334 -3 040 -4 178 3 363 -736 -1 117
Nettoluotonanto -2 751 -2 561 -2 505 -4 863 -6 912 -6 849 -5 658 501 -1 532 -4 494
Tilastollinen ero -415 -2 337 349 -3 956 -3 578 -3 809 -1 480 -2 862 -796 -3 377
Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt Rahoitustaloustoimet, netto 866 28 993 734 -239 -542 1 000 641 -105 -26
Nettoluotonanto 303 221 245 366 392 247 408 225 105 231
Tilastollinen ero -563 193 -748 -368 631 789 -592 -416 210 257
Ulkomaat Rahoitustaloustoimet, netto -11 141 -10 278 -5 788 -4 243 -3 529 -6 191 -1 045 4 838 194 -1 373
Nettoluotonanto -12 375 -7 536 -9 733 -5 737 -7 835 -7 700 -5 977 -3 584 -3 055 1 967
Tilastollinen ero -1 234 2 742 -3 945 -1 494 -4 306 -1 509 -4 932 -8 422 -3 249 3 340

Lähde: Rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Saara Roine 09 1734 3325, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 12.7.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4886. 2011, Liitetaulukko 9. Tilastollinen ero sektoreittain, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.5.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rtp/2011/rtp_2011_2012-07-12_tau_009_fi.html