Liitetaulukko 7. Nettorahoitusvarat sektoreittain, milj. euroa

Sektori Vuosi
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Yritykset -175 756 -171 536 -178 721 -220 955 -248 806 -291 095 -182 952 -202 221 -219 710 -176 881
Asuntoyhteisöt -11 831 -11 866 -11 364 -11 291 -11 238 -11 350 -11 542 -12 718 -13 640 -13 959
Keskuspankki 4 585 4 445 4 230 5 018 4 680 4 439 4 826 5 781 6 567 6 740
Talletuspankit 786 848 1 002 -43 -813 70 345 551 729 4 840
Rahamarkkinarahastot 0 0 0 0 0 0 0 2 29 0
Muut rahoitusta välittävät rahalaitokset 467 335 209 243 455 522 270 371 93 2 362
Muut rahoituslaitokset -2 117 -3 035 -4 821 -5 858 -5 741 -2 282 -1 871 -3 887 -391 -3 906
Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset 245 194 284 660 859 1 295 -1 190 -3 178 -706 -1 175
Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 1 531 892 542 2 027 3 386 1 787 302 -51 350 1 293
Valtionhallinto -28 957 -23 858 -20 055 -11 773 -3 043 2 806 -10 822 -15 026 -21 563 -34 231
Paikallishallinto 4 813 4 386 3 835 3 361 3 835 3 520 2 584 1 135 1 302 1 429
Työeläkelaitokset 67 133 73 506 85 416 98 849 111 898 121 271 102 922 120 499 135 520 133 429
Muut sosiaaliturvarahastot 1 998 1 913 1 872 1 803 2 390 2 818 2 407 1 691 1 914 1 776
Kotitaloudet 79 929 87 776 89 166 99 030 104 543 101 022 76 257 93 360 105 317 91 515
Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 7 553 8 144 9 719 12 694 14 153 13 085 9 192 12 851 14 700 11 925
Ulkomaat 49 621 27 856 18 686 26 235 23 442 52 092 9 272 840 -10 511 -25 157

Lähde: Rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Saara Roine 09 1734 3325, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 12.7.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4886. 2011, Liitetaulukko 7. Nettorahoitusvarat sektoreittain, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.5.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rtp/2011/rtp_2011_2012-07-12_tau_007_fi.html