Liitetaulukko 8. Rahoitustaloustoimet sektoreittain, milj. euroa

Sektori Vuosi Velkojen nettohankinta Rahoitusvarojen nettohankinta Rahoitustaloustoimet, netto
 
Yritykset ja asuntoyhteisöt 2007 22 373 22 596 223
2008 33 546 28 999 -4 547
2009 -7 186 -11 392 -4 206
2010 10 175 14 062 3 887
Keskuspankki 2007 2 960 3 878 918
2008 6 540 6 873 333
2009 4 283 4 449 166
2010 8 092 8 725 633
Muut rahalaitokset 2007 29 003 28 060 -943
2008 33 635 32 849 -786
2009 13 213 14 387 1 174
2010 56 517 56 224 -293
Muut rahoituslaitokset 2007 3 724 3 943 219
2008 -5 340 -4 313 1027
2009 8 468 8 170 -298
2010 5 505 6 821 1 316
Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset 2007 15 266 251
2008 184 -269 -453
2009 -158 -285 -127
2010 48 757 709
Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 2007 1 240 975 -265
2008 1 207 1 347 140
2009 2 890 2 629 -261
2010 1 893 1 440 -453
Julkisyhteisöt 2007 -164 9 206 9 370
2008 788 8 601 7 813
2009 13 501 8 908 -4 593
2010 11 886 6 348 -5 538
Kotitaloudet 2007 9 806 6 766 -3 040
2008 8 778 4 473 -4 305
2009 4 051 7 540 3 489
2010 6 242 5 884 -358
Ulkomaat 2007 34 919 28 728 -6 191
2008 27 709 27 487 -222
2009 32 327 36 342 4 015
2010 65 930 66 132 202

Lähde: Rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Saara Roine +358-9-1734 3325, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 14.7.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4886. 2010, Liitetaulukko 8. Rahoitustaloustoimet sektoreittain, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.9.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rtp/2010/rtp_2010_2011-07-14_tau_008_fi.html