Liitetaulukko 3. Kotitalouksien rahoitusvarojen nettohankinta, milj. euroa

Rahoitusvaade Vuosi
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Vaateet yhteensä 2 569 3 521 6 009 7 149 9 116 8 501 6 766 4 473 7 540 5 884
Käteisraha -358 110 229 296 523 51 499 299 419 40
Käteistalletukset 1 531 822 2 779 2 137 2 176 359 784 2 403 9 695 1 463
Muut talletukset 494 53 -79 -322 2 927 1 288 5 619 5 176 -8 664 2 329
Joukkovelkakirjalainat 941 133 -682 785 385 1 404 -673 665 505 1 062
Lainat 40 55 104 51 145 275 -903 174 -225 0
Noteeratut osakkeet 273 630 80 242 -398 10 -1 123 -93 2 276 654
Noteeraamattomat osakkeet ja osuudet -3 434 -227 727 113 -1 887 -572 -985 -1 199 -1 006 -1 105
Rahasto-osuudet 834 564 1 305 1 497 2 877 3 862 786 -4 334 2 364 287
Vakuutustekninen vastuuvelka 2 268 1 555 2 264 2 090 3 108 1 649 2 061 1 404 1 627 1 211
Muut saamiset -20 -174 -718 260 -740 175 701 -22 549 -57

Lähde: Rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Saara Roine +358-9-1734 3325, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 14.7.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4886. 2010, Liitetaulukko 3. Kotitalouksien rahoitusvarojen nettohankinta, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.9.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rtp/2010/rtp_2010_2011-07-14_tau_003_fi.html