Liitetaulukko 9. Tilastollinen ero sektoreittain, milj. euroa

Sektori Instrumentti Vuosi
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Yritykset ja asuntoyhteisöt Rahoitustaloustoimet, netto 4 749 7 495 3 659 6 442 3 111 784 657 -32 -6 196 -3 264
Nettoluotonanto 4 201 6 834 7 771 6 757 8 491 5 252 6 308 4 259 697 3 569
Tilastollinen ero - 548 -661 4 112 315 5 380 4 468 5 651 4 291 6 893 6 833
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset Rahoitustaloustoimet, netto -595 -3 449 1 951 -938 185 288 1 560 -542 1 529 474
Nettoluotonanto -11 506 1 357 -216 303 1 023 1 579 723 2 180 1 293
Tilastollinen ero 584 3 955 -594 722 118 735 19 1 265 651 819
Julkisyhteisöt Rahoitustaloustoimet, netto 8 666 7 206 5 643 3 217 3 748 3 462 6 782 9 370 7 813 -4 854
Nettoluotonanto 9 031 6 909 5 689 3 329 3 194 3 954 6 462 9 315 7 694 -4 691
Tilastollinen ero 365 -297 46 112 -554 492 - 320 -55 -119 163
Kotitaloudet Rahoitustaloustoimet, netto -1 526 -280 -2 336 -224 -2 854 -907 -3 334 -3 040 -4 305 2 072
Nettoluotonanto -4 000 -2 926 -2 751 -2 561 -2 505 -4 863 -6 912 -6 849 -5 473 641
Tilastollinen ero -2 474 -2 646 -415 -2 337 349 -3 956 -3 578 -3 809 -1 168 -1 431
Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt Rahoitustaloustoimet, netto -521 65 866 28 993 734 - 239 -542 1 000 641
Nettoluotonanto 949 532 309 227 250 371 398 252 395 178
Tilastollinen ero 1 470 467 -557 199 -743 -363 637 794 -605 -463
Ulkomaat Rahoitustaloustoimet, netto -10 773 -11 037 -9 783 -8 525 -5 183 -4 361 -5 426 -5 214 159 4 931
Nettoluotonanto -10 170 -11 855 -12 375 -7 536 -9 733 -5 737 -7 835 -7 700 -6 561 -2 310
Tilastollinen ero 603 -818 -2 592 989 -4 550 -1 376 -2 409 -2 486 -6 720 -7 241

Lähde: Rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Matti Okko +358-9-1734 3341, Marjatta Ropponen +358-9-1734 3323, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 15.7.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4886. 2009, Liitetaulukko 9. Tilastollinen ero sektoreittain, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rtp/2009/rtp_2009_2010-07-15_tau_009_fi.html