Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för byggverksamhet 2020, november

Publicerad: 12.5.2015

Byggföretagens omsättning ökade med 6,7 procent under december-februari

Under december–februari ökade byggföretagens omsättning med 6,7 procent och försäljningsvolymen med 6,1 procent från året innan. Under motsvarande period året innan minskade omsättningen med 1,7 procent. 

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom byggverksamhet (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom byggverksamhet (TOL 2008)

Volymindexet för företagens försäljning beräknas genom att från indexserien för omsättning eliminera inverkan av prisförändringar.


Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet 2015, februari, Statistikcentralen

Förfrågningar: Atte Lintilä 029 551 2914, Heli Suonio 029 551 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (216,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 12.5.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. februari 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2015/02/rlv_2015_02_2015-05-12_tie_001_sv.html