Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för byggverksamhet 2019, november

Omsättningsindex för byggverksamhet 2014, november

2014
november
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik