Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för byggverksamhet 2019, november

Omsättningsindex för byggverksamhet 2013, december

2013
december
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik