Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för byggverksamhet 2020, juli

Omsättningsindex för byggverksamhet 2013, maj

2013
maj
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik