Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för byggverksamhet 2020, augusti

Omsättningsindex för byggverksamhet 2012, november

2012
november
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik