Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för byggverksamhet 2020, augusti

Omsättningsindex för byggverksamhet 2012, juli

2012
juli
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik