Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för byggverksamhet 2020, juli

Omsättningsindex för byggverksamhet 2012, juni

2012
juni
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik