Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för byggverksamhet 2021, februari

Publicerad: 14.10.2011

Byggföretagens omsättning ökade med drygt 9 procent under maj–juli

Omsättningen inom byggföretagen ökade under maj–juli med 9,3 procent jämfört med motsvarande tremånadersperiod året innan. Omsättningen inom husbyggandet ökade under den senaste perioden med 12,9 procent och inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet med 8,6 procent. Omsättningen inom anläggningsarbeten sjönk med 0,1 procent.

Årsförändringen av omsättningen under perioderna 5/2011–7/2011 och 5/2010–7/2010, % (TOL 2008)

Årsförändringen av omsättningen under perioderna 5/2011–7/2011 och 5/2010–7/2010, % (TOL 2008)
Under maj–juli ökade byggföretagens försäljningsvolym med 6,9 procent jämfört med motsvarande period året innan. Under motsvarande period ökade husbyggnadsföretagens försäljningsvolym med 10,4 procent. Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet visade en ökning på 6,2 procent. Anläggningsarbetenas försäljningsvolym minskade däremot med 6 procent under maj–juli.

Volymindexet för företagens försäljning beräknas genom att från indexserien för omsättning eliminera inverkan av prisförändringar.

Den omvända mervärdesskatten på byggtjänster togs i bruk i april 2011. Reformen medför ändringar i periodskattematerialet, som används som källmaterial för denna statistik, fr.o.m. uppgifterna för april 2011. Statistikcentralen bedömer under hösten huruvida skattereformen kräver ändringsåtgärder i statistikföringen.


Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet 2011, juli, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Kuussaari (09) 1734 3538, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (232,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 14.10.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. juli 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2011/07/rlv_2011_07_2011-10-14_tie_001_sv.html