Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för byggverksamhet 2020, augusti

Omsättningsindex för byggverksamhet 2011, juli

2011
juli
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer